top of page

Flora & Fauna

Bohuskusten är hem för många speciella blommor och växter. Ibland hittar man samma växter som normalt bara finns på kalfjället annars - inte så konstigt. Kusten är karg och vindpinat och utanför säsongen brukar vi jämföra den öde skärgården med ett öde kalfjäll - oftas kan du vara ute i dagar utan att träffa på särskilt mycket folk.

En mängd fåglar häckar här på kusten. Ejder, gråtrut, fiskmås, havstrut, silltrut, fisk - och silver tärnor, strandskata, häger, svan, storskrake, skarv är arter man ofta får se härute till havs. Intressanta arter som alkekung, sillgrissla, tobisgrissla och tordmule ser man även ofta under senhösten, vintern och tidig vår. Vår största uggla Berguv finns även på Kornöarna utanför Lysekil och inte sällen hör vi den på kvällen och natten när vi tältar.

 

bottom of page