top of page
NaUTopp_Grebbestad_ORG_blackBIG.png
Kursinnehåll Paddelpasset BLÅ nivå

Teknisk standard

-Lyfta, bära och lägga i kajaken

-Effektiv paddelteknik framåt och bakåt

-Svänga kajaken 360 grader

-Säkerhetsstopp

-Sidoförflyttning stilla

-Sidoförflyttning fart

-Låg och hög stöttning stilla och i fart

-Kontring och krysskontring (Förliga roder) 

-Akterligt roder

-Hantera vågor och vind

-Sätta i och landa kajaken i högre vågor

Säkerhet

-Lugna och kontrollerade kapsejsning och räddningar - i de för kursen avsedda vind och vågförhållanden.

-Självräddning - minst en teknik

-Kamraträddning både när hon/han själv har kapsejsat och när en jämbördig kamrat som har kapsejsat.

-Förbered roll valfri sida - utbildning är i separat kurs

-Bogsering

-Grundläggande bogsering - Utrustning, risker och genomförande. 

-Knopar - Pålstek, åttaknop, (Fiol), dubbelt halvslag om egen part, Dubbelt halvslag, smugglarn

 

Teori

-Utrustningslära - för nivån anpassad hårt och mjukt

-Miljökunskap

-Grundläggande kunskap om vilka regler som gäller i naturen 
-Naturskydd/Fågelskydd Kunskap om var man inhämtar information om naturskydd/fågelskydd.

-Allemansrätten

-Känna till och kunna beskriva grunderna för "Spårlös färd".

-Konsekvens och sannolikhets beräkning - Känna sin kapacitet och hålla sig väl inom gränserna för den.

-Första hjälpen - Grundläggande kunskap

-Hypotermi/Hypertermi - nedkylning/värmeslag.

-Väder och vind - tolka väderprognoser

-Kartläsning/Navigation fortsättning - läsa karta/sjökort, position, fart, tid, avstånd

-Turplanering

-Gruppdynamik

-Kost - Kunskap om vätska/mat och dess betydelse för prestationsförmågan

Euro Paddle Pass 

Paddelpasset är den svenska versionen av Euro Paddle Pass, EPP. EPP startade 2003 av Frankrike och Sverige. 2004 blev det en arbetsgrupp med Frankrike, Storbritannien, Irland, Slovenien, Danmark och Sverige. Därefter har även Tyskland, Finland, Italien, Norge och Schweiz anslutit sig och ingår nu i den europeiska gruppen som förvaltar och utvecklar systemet.

SKF-Logotyp.png
bottom of page