top of page
NaUTopp_Grebbestad_ORG_blackBIG.png
Kursinnehåll Paddelpasset GUL nivå

Teknik

1. Lyfta, bära och lägga i kanoten
2. Paddling framåt, 50 m
3. Stoppa
4. Sveptag, 360 grader på stället
5. Paddla baklänges, 25 m
6. Paddla en åtta
7. Paddla till bryggan och gå ur

Progression - att prova på
8. Sidoförflyttning
9. Styra
10. Undvik att välta - stöttning (låg)

Säkerhet

Personlig skyddsutrustning ska anpassas till rådande väder, kanot och plats. Kanotisten ska även visa vattenvana i/under vattnet. Vidare ska kanotisten prova att välta, samla ihop sina saker, simma till land och tömma kajaken. Vi testar även att göra en kamraträddning på djupt vatten.

Miljö och Uppförande

Kanotisten ska visa förståelse och uppskattning för rådande miljölagstiftning. Vidare ska kanotisten förhålla sig kring följande:
- Känna till sin kapacitet och hålla sig inom dess ramar.
- Känna till risker som är förknippade med aktuella vatten.
- Försäkra sig om anpassad och relevant utrustning.
- Alltid respektera naturen.
- Följa Allemansrätten, miljölagstiftning och ev. lokala regler och föreskrifter.
- Respektera tillträdesöverenskommelser; undvik konflikt med markägare och andra intressenter i området.
- Vid träning och tävling, följ principerna om Fair Play.

Praktik

På nivå 1 gul kan examinationen/bedömningen ske i samband med kurs/utbildning. 

Euro Paddle Pass 

Paddelpasset är den svenska versionen av Euro Paddle Pass, EPP. EPP startade 2003 av Frankrike och Sverige. 2004 blev det en arbetsgrupp med Frankrike, Storbritannien, Irland, Slovenien, Danmark och Sverige. Därefter har även Tyskland, Finland, Italien, Norge och Schweiz anslutit sig och ingår nu i den europeiska gruppen som förvaltar och utvecklar systemet.

SKF-Logotyp.png
bottom of page