top of page

Spårlös färd  "Leave no Trace" med hållbarhet i centrum

 

Vi på Nautopp Kajakcenter Grebbestad värnar om naturen och alla våra aktiviteter genomförs enligt filosofin om "spårlös färd" och hållbar turism. För oss har detta färdsätt blivit en livsstil mer än ett pekfinger!

Spårlös färd för oss och våra anställda är själva fundamentet för vistelse i naturen privat såväl som vid kommersiella aktiviteter. Vi ser det som enda sättet att syssla med hållbar turism. Spårlös färd leder också till ett ökat säkerhetstänk och trevligt gruppklimat och bygger enligt oss på följande:

* Planera turen i förväg och ta reda på speciella restriktioner eller potentiella faror i området (tidvatten, svåra passager, speciella regler eller skyddsområden - t. ex fågel eller sälskyddsområden mm) Gå igenom din utrustning och klädval och kolla att den är hel och klarar hårt väder. Studera kartor och planera färdväg såväl som reträttvägar. Vi färdas i små grupper som ger mindre inverkan på naturen och stärker gruppklimatet. Dela in stora grupper i mindre. Försök att lägga turen i en period med minst besökare. Packa om maten så skräphanteringen blir mindre. Lämna inga spår! I vår verksamhet planeras varje tur efter dessa riktlinjer och detta säkerhetstänk är genomgående för hela företaget och personalen.* Campa på hållbart underlag - dvs campa på befintliga lägerplatser och vandra på redan upptrampade stigar. Exempel på hållbart underlag är: Grus, snö, torrt gräs, klippor mm. Återställ lägerplatsen så nästa person också får uppleva känslan av att vara först på plats.
I samband med toalettbesök - gräv ner lämningar ordentligt och långt ifrån vattendrag - minst 200m! Använd i störst möjliga mån torrdassen i skärgården! Eventuella hygienartiklar tas med tillbaka - t.ex i hundpåsar. Ta med allt skräp, skotta igen eventuella lägereldar och se till att elden är släckt ordentligt! Ingen ska kunna se att du varit där! Våra kommersiella såväl som privata övernattningsturer planeras alltid enligt dessa riktlinjer. * Skräphantering - allt som du bär med dig ska också med tillbaka. Lämna inga matförpackningar i naturen och bränn inte upp sådant i lägerelden. Alla matrester bärs med tillbaka - plocka upp om du tappat något. Diska eller tvätta dig inte direkt i vattnet. Var sparsam med tvål och använd enbart miljövänlig/nedbrytbar tvål. Vi är extra noga med skräphantering i våra arrangemang - allt bärs med tillbaka och den ansvarige guiden kollar över lunchplatser/övernattningsplatser innan platsen lämnas för att säkerställa att inget lämnas kvar. Väl hemma källsorteras skräpet.* Lämna vad du hittar - lämna historiska och kulturella föremål som du hittar dem. Se men inte röra. Gäller också djur och natur.* Minimera lägerelden - ta reda på eventuell eldningsförbud. Elda aldrig på klipphällar som kan spricka och lämna fula ärr efter sig. Gör enbart upp en liten lägereld och var noga med att kontrollera den. Om du inte använder en befintlig eldstad som är att föredra - grunda då alltid ordentliga med grus/sand för att skydda den underliggande vegetationen. Använd stenar för att omringa elden och ytterligare förhindra spridning av eld i mull/torv osv - lägg tillbaka stenarna där du hittade dem. Elda enbart med grenar eller kvistar som ligger på marken Bryt inga grenar från träd. Se till att allt eldas upp och släck elden ordentligt! Även här genomförs våra arrangemang enligt dessa riktlinjer* Respektera djurlivet. Observera gärna djurlivet men på behörig avstånd som inte stör. Förfölja inte djur eller fåglar även ute havs när du paddlar. Visa tydligt vilken väg du tänker ta. Sprid inte ut er när ni paddlar så havsfåglar kan känna sig hotade eller blir förvirrade. Respektera fågel- och sälskydd och håll avstånd till dessa områden - minst 100m, dom kommer till dig. Mata aldrig djur och förvara maten oåtkomlig för vilda djur. Var speciell försiktig i känsliga perioder - under parning eller när djuren har ungar. Vi tycker själva att det är otroligt kul att få se speciella fågelarter och nyfikna säler så därför färdas vi extra försiktigt i mötet med dessa och respekterar alltid säl- och fågelskyddsområden. Vi vill ju att de ska trivas och finnas kvar!* Hållbar turism med lokal förankring. Hållbar turism är för oss en självklarhet för att bedriva naturupplevelser av hög kvalitet. Naturen är vår huvudattraktion inom våra arrangemang och därför värnar vi extra mycket om den. Vi strävar efter lokala guider men för oss kommer säkerheten, kompetensen och gott värdskap i första hand. I störst möjliga mån försöker vi handla och samarbeta lokalt för att gynna ekonomin i närområdet och minska miljöpåverkan av vår planet.* Visa hänsyn till andra besökare och lokalbefolkningen- så andra också kommer hem med en unik och trevlig upplevelse. Håll ljudnivån låg - låt naturen tala istället. Respektera om andra vill rasta och campa i fred. Gå ut i naturen med öppet sinne jämt emot naturen och andra medmänniskor. Hjälp alltid andra i nödsituationer så gott du kan. 

 

bottom of page